Oblíbené odkazy
Míchačka je obecné označení specializovaných stavebních strojů, konstruovaných za účelem mísení betonových směsí, malt, nebo jiných materiálů. Míchačky se rozlišují podle způsobu míchání na spádové, nebo s nuceným mícháním: Spádové míchačky jsou převážně v provedení bubnovém a liší se hlavně ve způsobu vyprazdňování. Vyprazdňování se provádí překlápěním, zpětným chodem nebo rozevřením bubnu (obvykle u větších míchaček od obsahu 3000 litrů). Míchání se provádí otáčením bubnu ve kterém jsou umístěny lopatky nebo spirála. Míchačky s nuceným mícháním jsou v provedení horizontální a vertikální. U horizontálních míchaček buben stojí a v něm se otáčejí ramena na kterých jsou umístěny míchací lopatky. Ve vylepšeném provedení je na jednom rameni tzv. virgl což jsou další dvě menší ramena které se otáčejí v protisměru a zlepšují promíchávání.Vertikální míchačky jsou obvykle dvou hřídelové nebo jednohřídelové. Míchačky kontinuální jsou zvláštním druhem těchto strojů, jsou v provedení bubnovém nebo dvou hřídelovém.