Oblíbené odkazy
Stavebniny Tak, jak se vyvíjelo lidstvo, vyvíjely se i typy stavebních materiálu, které byly používány ke stavbě příbytků. Zpočátku bylo hlavním stavebním materiálem dřevo. Důvodem použítí byla jednak snadná dostupnost a také snadný způsob zpracování materiálu. Postupně se však lidé od stavění příbytků ze dřeva odvracely a přiklonily se k hlíně, ze které vytvářeli hroudy (buď je vypalovali nebo sušili) a vršili je na sebe. Než však byla vytvořena klasická pálená cihla, urazilo ještě stavebnictví dlouhou cestu. Cihla Cihla je vytvářená formováním hlíny do pravidelných útvarů, nejčastěji kváduů s poměrem stran 4:2:1. Existují však samozřejmě i složitější tvary. Cihla je velmi často používaným materiálem, který se nejčastěji spojuje s maltou. Běžné cihly jsou ztvrzovány buď hořením ve vypalovací peci (pálené cihly), nebo se suší na slunci (nepálené cihly). Nepálené cihly se většinou používají v rovníkových zemích s teplým podnebím. Mezi nepálené cihly však můžeme zahrnout i tzv.vepřovice, které byly používány v Čechách v 19.a 20. století. Podobnou technologií výroby se v cihelnách z cihlářské hlíny vyrábí také další stavební prvky, např. střešní tašky, meliorační trubky, ozdobné dlaždice apod. Beton Dalším významným stavebním materiálem je beton. Beton je vyrobený míšením kameniva (štěrku a písku), cementu a vody. Po ztuhnutí a ztvrdnutí nabývá vlastností pevné látky. Ztuhnutí a ztvrdnutí způsobuje chemická reakce cementu a vody. Beton může mít také jiné pojivo, například asfalt (asfaltobetonové vozovky), sádru (beton pro zvukové izolační příčky), magnezit (beton pro xylolitové podlahy). Prostý beton bez výztuže je vhodný pro konstrukce namáhané pouze tlakem. Při namáhání na tah nebo ohyb vznikají v betonu tahová napětí. Jelikož pevnost v tahu je menší, vyztužuje se ocelovými pruty. Spojení oceli a betonu v jeden materiál umožňuje prakticky stejná tepelná roztažnost obou těchto složek.