Oblíbené odkazy
Stavitelství je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Stavitelství plní pro společnost několik funkcí: sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport) průmyslová výroba zemědělská výroba doprava energetika Tyto funkce by měly být zajištěny vytvářením vhodného prostředí pro lidi, zvířata, rostliny a technologie, přičemž by při jejich zajišťování nemělo docházet k ničení přírodních a kulturních hodnot.